Tänk om diabetes, cancer, alzheimer och depression alla beror på samma grundorsak. Det här är en teori som allt fler forskare fört fram under de senaste åren. Den gemensamma nämnaren har ansetts vara kronisk inflammation. Men vad är då kronisk inflammation och vad beror den på? Och hur kan den leda till så många olika sjukdomar?

Inflammation är kroppens naturliga reaktion vid t ex en skada eller en infektion. I samband med en inflammation aktiveras immunförsvarets vita blodkroppar, som skyddar kroppen och reparerar skadan. Symtom på inflammation är t ex rodnad och svullnad samt att det aktuella området blir varmare till följd av ökad blodtillförsel. Även smärta är ofta förknippat med inflammation. Tillfällig, “naturlig” inflammation kallas ibland även akut inflammation.

Det är dock skillnad på inflammation och inflammation. Akut inflammation är alltså en naturlig och viktig del av kroppens förmåga att läka. Problemet är när inflammationen blir kronisk, dvs inte ger med sig. Vid låggradig kronisk inflammation arbetar kroppen på liknande sätt som vid akut inflammation. Problemet är bara det att det nu inte finns någon skada att “ta hand om”. Det här kan leda till att de vita blodkropparna istället börjar “attackera” närliggande friska vävnader och organ. Den här processen kan skada t ex blodkärl och leder. Man kan lida av kronisk inflammation under många år utan att man har tydliga symtom – samtidigt som ens kropp alltså kan ta skada av den.

Den kroniska inflammationen behöver inte vara begränsad till ett ställe i kroppen utan kan sprida sig genom att “vandra runt”. Det innebär att den kan leda till många olika sjukdomar. Exempel på sjukdomar som anses kunna orsakas av kronisk inflammation är artros, ledgångsreumatism, allergier, astma, IBS, alzheimer, diabetes, åderförkalkning, cancer och hjärt-kärlsjukdomar. Dessutom anses kronisk inflammation kunna ligga bakom vissa psykiska sjukdomar, så som depression.

Felaktig kost, för lite rörelse och motion samt rökning, stress och övervikt är faktorer som både kan orsaka samt “göda” kronisk inflammation. Dessutom verkar det finnas samband mellan läckande tarm och kronisk inflammation.

De bästa sätten att motarbeta kronisk inflammation är genom sin livsstil och kost. I mina kommande inlägg kommer jag att berätta mer om detta.

Tips! Här hittar du Hälsodjungelns övriga inlägg om kronisk inflammation.

 

Källor:

http://www.health.harvard.edu/staying-healthy/playing-with-the-fire-of-inflammation

http://www.health.harvard.edu/staying-healthy/foods-that-fight-inflammation

http://www.health.harvard.edu/staying-healthy/what-you-eat-can-fuel-or-cool-inflammation-a-key-driver-of-heart-disease-diabetes-and-other-chronic-conditions