Är hela efterrätten redan slut? Du som knappt märkte att du åt upp den… Och vad var det riktigt som din vän så anförtroligt berättade åt dig när ni pratade i telefon – samtidigt som du redde upp i köket? Känner du igen dig i liknande situationer? Vill du bli mer närvarande här och nu? I så fall kanske det kan vara värt att pröva på mindfulness?

Mindfulness handlar om att vara närvarande i nuet och om att bli medveten om ens tankar och känslor. På svenska kallas det ibland även “medveten närvaro”. Metoden anses kunna bidra till att minska stress, ångest, nedstämdhet och sömnproblem. Dessutom används mindfulnessövningar ibland för kronisk smärta.

Mindfulness är den förmåga eller medvetenhet som utvecklas genom att avsiktligt, uppmärksamt och utan att värdera eller döma observera saker och ting som de är i stunden, här och nu.”

Jon Kabat-Zinn (2007)

Mindfulness är en meditationsteknik som fokuserar på att vara närvarande i stunden. Ofta används andningen som ett hjälpmedel och meditationerna innebär vanligen att man gång på gång återkallar sin uppmärksamhet till nuet trots att tankarna vandrar. Inom mindfulness framhålls att det är tankarnas natur att “vandra iväg”. Det är därför viktig att inte anklaga eller döma sig själv för detta, utan istället tålmodigt gång på gång vänligt återkalla sin uppmärksamhet till nuet. Det viktiga är alltså inte att mindfulnessövningarna görs “perfekt” – utan att göra dem utan några speciella förväntningar eller förutfattade meningar.

En viktig del av mindfulness är alltså att försöka att inte döma eller värdera – eller att i alla fall bli medveten om när man gör det. En annan viktig del inom mindfulness är acceptans. Inom mindfulness framhålls även att “allt får finnas”. Man måste alltså inte alltid vara positiv och glad utan det är även viktigt att tillåta sig att få känna negativa och jobbiga känslor – och att acceptera dessa. Genom att acceptera det jobbiga är det även lättare att försöka åtgärda detta – om man så önskar.

Inom mindfulness betonas betydelsen av en kärleksfull, accepterande och förlåtande attityd – både mot sig själv och andra. Att vara snäll och vänlig mot sig själv och andra är viktigt för att man ska må bra. Ett vänligt förhållningssätt till sig själv gör det även lättare att förändra sitt beteende – om det är det man vill. En kritisk och dömande inställning leder däremot till att man spänner sig och att stressystemet aktiveras.

Idag finns många självhjälpsböcker, appar och kurser i mindfulness. Förutom att mindfulness kan hjälpa vid sjukdom och smärta kan det även leda till att man kan njuta av och uppskatta det positiva i livet mer. Ett exempel på detta är mindfulness eating. Kärnan i mindfulness eating är att man verkligen är närvarande när man äter – och därmed vanligen upplever ännu mer njutning av det man verkligen tycker om. Även det motsatta brukar dock gälla, nämligen att man genom att äta mer närvarande kan inse att man verkligen inte tycker om vissa saker.

 

Här förklarar Jon Kabat-Zinn, som är en av fäderna till “den västerländska mindfulnessutövningen”, vad mindfulness är.

 

Källor:

Williams, Mark, Teasdale, Jon, Segal, Zindel och Kabat-Zinn, Jon (2007) Mindfulness – En väg ur nedstämdhet. Natur och Kultur

http://www.halsosnackmedlottaochvictoria.se/podcast/32-ola-schenstrom-mindfulness-livet-ar-nu/

http://www.1177.se/Tema/Halsa/Stress/Mindfulness/