I senaste inlägget berättades att GI-innehållet i en måltid även påverkar hur mycket blodsockret höjs efter följande måltid. Detta fenomen kallas ”the second meal effect”.

En frukost med lågt GI-värde bidrar alltså till att blodsockret efter lunch inte höjs lika mycket som efter en frukost med högt GI-värde. Detta trots att man i bägge fall äter samma lunch! Man kan förstärka denna effekt ytterligare genom att kombinera ett lågt GI-värde med fibrer.

Orsaken till detta är att fibrerna leder till att matsmältningen blir långsammare. Dessutom kan fibrerna bidra till att en mindre mängd glukos (dvs socker) absorberas i tunntarmen.

Speciellt andelen fermenterade kostfibrer i en måltid påverkar hur man reagerar på den efterföljande måltidens GI-innehåll. Att fibrer är fermenterbara innebär att bakterierna i tjocktarmen kan använda dessa som näring.

Tillsammans med ett lågt GI-värde förstärker alltså ett högt fibrerinnehåll ”the second meal effect”.

 

Källor:

Journal of Nutritional Disorders & Therapy, https://www.omicsonline.org/the-second-meal-effect-and-its-influence-on-glycemia-2161-0509.1000108.php?aid=4874

Johansson, Ulla och Blücher, Anna (2014). Näring och hälsa. Studentlitteratur.