Visste du att GI-innehållet i en måltid även påverkar hur mycket ditt blodsocker höjs vid nästa måltid? Det här kallas ”the second meal effect”.

I praktiken innebär ”the second meal effect” t ex att efter en frukost med lågt GI-värde höjs blodsockret efter lunchen mindre än om man skulle ha ätit en frukost med högt GI-värde. Detta trots att man i bägge fall äter samma lunch! Även mat med lågt GI-värde under kvällen innebär att blodsockret efter frukosten höjs mindre än om kvällsmaten skulle ha haft ett högt GI-värde.

Denna effekt kan förstärkas ytterligare av fibrer. Mer om detta i nästa inlägg.

 

Källor:

Journal of Nutritional Disorders & Therapy, https://www.omicsonline.org/the-second-meal-effect-and-its-influence-on-glycemia-2161-0509.1000108.php?aid=4874

Johansson, Ulla och Blücher, Anna (2014). Näring och hälsa. Studentlitteratur.