Det finns vissa livsmedel som sänker blodsockerhöjningen – både efter den måltiden då man äter dessa livsmedel samt efter de kommande måltiderna. 

Att GI-innehållet i en måltid även påverkar hur mycket blodsockret höjs efter nästa måltid kallas ”the second meal effect”. I föregående inlägg berättade jag att fibrer är betydande för denna effekt. Det finns dock även vissa specifika livsmedel som är speciellt effektiva i detta syfte.

Ett exempel är bönor och linser. Det har länge varit kännt att bönor och linser begränsar blodsockerhöjningen efter en måltid. Man har till exempel forskat på att ju större del av bönor som utgör en portion ”rice and beans” dessto lägre blir blodsockerhöjningen efter måltiden. Men en positiv inverkan på blodsockerregleringen hänger alltså även med till efterföljande måltid. 

Ett annat exempel är kanel. Kanel på t ex frukosten sänker det totala GI-vädet och påverkar alltså även blodsockerhöjningen efter lunchen positivt.  Ett tips är dock att välja Ceylonkanel, som ibland kallas för äkta kanel. Vanligen är det dock inte ceylonkanel som säljs i affärerna utan så kallad kassiakanel, som är en närbesläktad art. Kassiakanelen innehåller stora mängder kumarin, som har visat sig kunna skada levern.

 

Källor:

Journal of Nutritional Disorders & Therapy, https://www.omicsonline.org/the-second-meal-effect-and-its-influence-on-glycemia-2161-0509.1000108.php?aid=4874

U.S. National library of medicin, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/2844076/

Johansson, Ulla och Blücher, Anna (2014). Näring och hälsa. Studentlitteratur.

https://www.evira.fi/sv/livsmedel/information-om-livsmedel/livsmedelsfaror/naturliga-toxiner-i-livsmedel/kumarin-i-kanel/