Hur vi påverkas av vår omgivning samt det vi gör - och inte gör

Vad är egentligen positiv psykologi?

Mina kommande inlägg här på Hälsodjungeln kommer att utgöra en liten “bloggserie” om positiv psykologi. Jag inleder den här serien genom att kort beskriva vad positiv psykologi är och berätta om några av de missuppfattningar som finns om ämnesområdet.

Vad är positiv psykologi?

Inom positiv psykologi studerar man vad som får människor och samhällen att utvecklas och växa. Ämnesområdet växte fram under slutet av 1990-talet efter att psykologin länge främst hade fokuserat på negativa känslor och sjukdomar. Inom positiv psykologi betonar man istället bl a individers och samhällens styrkor samt hur de kan utvecklas. Sedan positiv psykologi introducerades har det blivit allt mer populärt. En orsak till det kan vara att flera studier har visat att positiva känslor är en av många viktiga faktorer för att man ska må bra.

Vad är inte positiv psykologi?

Det råder en del missuppfattningar om vad positiv psykologi är. En av dessa är att positiv psykologi förringar det negativa. En annan är att positiv psykologi handlar om att man ska försöka  “göra sig av med det negativa” och istället “bli positiv”. Det här är dock inte riktigt rättvisa bilder av ämnesområdet. Positiv psykologi handlar inte om att förringa eller “ta bort” det dåliga eller jobbiga i livet, utan snarare om att fokusera på det som är positivt och integrera det negativa.

En tredje missuppfattning är att positiv psykologi enbart handlar om glädjens betydelse. Även om glädje är en positiv känsla (som studerats flitigt inom positiv psykologi) så är det inte den enda känslan som betonas. Andra känslor och upplevelser som anses vara viktiga är t ex tacksamhet, intresse, inspiration, hopp, stolthet, lugn, flow och kärlek.

Sammanfattningsvis handlar alltså positiv psykologi om att fokusera på det positiva och till följd av det hitta en hälsosam balans mellan det positiva och det negativa i livet. I mitt nästa blogginlägg kommer jag att berätta mer om känslornas betydelse för vår hälsa. Om du vill vara säker på att inte missa de övriga inläggen om positiv psykologi kan du börja prenumerera på mina inlägg nedan.

Källor:

Föreläsningar i kursen Positive Psycholgy med professor Barbara Fredrickson. Kursen erbjöds via Coursera av the University of North Carolina at Chapel Hill under augusti-september 2016.

http://thesunmagazine.org/issues/401/the_science_of_happiness

http://www.positiv-psykologi.se/wordpress/

https://www.bing.com/videos/search?q=positiv+psykologi&view=detail&mid=9714D6C5A9424E3B09AE9714D6C5A9424E3B09AE&FORM=VIRE

2 kommentarer

  1. Johanna

    Läs också Martin Seligmans ”Flourish”. Bra bok i ämnet!

    • halsodjungeln

      Tack för tipset Johanna! Jag har hört att den ska vara bra!

© 2024 Hälsodjungeln

Tema av Anders NorenUpp ↑