Upplevelser av hunger och mättnad påverkas av ett komplicerat samspel i kroppen. Som framkommit i de tidigare inläggen är bl a hormonerna ghrelin och leptin av stor betydelse för dessa upplevelser.

Det har forskats intensivt om både ”hungerhormonet”  ghrelin och ”mättnadshormonet” leptin sedan de upptäcktes på 1990-talet. Trots detta krävs det ännu mer forskning för att man verkligen ska förstå sambandet mellan dem och deras betydelse vid utvecklingen av övervikt samt dess följdsjukdomar. Forskare hoppas dock på att ännu mer kunskap om dessa två hormon ska kunna bidra till att man kan utveckla bättre ”verktyg” för att både förebygga och bota fetma – och därmed även dess följdsjukdomar.

Du kan läsa de övriga inläggen om ghrelin och leptin här!

 

Källor:
Klok, Jakobsdottir och Drent (2007) ”The role of leptin and ghrelin in the regulation of food intake and body weight in humans: a review”, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-789X.2006.00270.x/full

Pradhan, Samson, och Sun (2014) Ghrelin: much more than a hunger hormone, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4049314/

Sato, Nakamura, Shiimura, Ohgusu, Kangawa och Kojima (2011) The Journal of Biochemistry, Volume 151, Issue 2, 1 February 2012, Pages 119–128, https://doi.org/10.1093/jb/mvr134