Att maten är viktig för vårt välmående har allt mer börjat framhållas. Flera studier visar dock att den moderna västerländska födan kan vara en betydande orsak till kronisk inflammation, som sedan i sin tur kan bidra till många olika sjukdomar. I det här inlägget kommer jag att berätta om varför vår moderna mat kan skada våra kroppar.

En stor del av den moderna västerländska födan anses vara inflammationsframkallande. Med det menas att den leder till eller göder låggradig kronisk inflammation i kroppen. Kronisk inflammation kan pågå oupptäckt i många år och på sikt vara en bidragande orsak till många av våra vanliga folksjukdomar, så som allergier, IBS, alzheimer, diabetes, cancer, hjärt-kärlsjukdomar samt depression. Du kan läsa mer om detta här.

 

Varför bidrar den moderna maten till inflammation?

Enligt professor Stig Bengmark är det främst tre orsaker till att vår moderna kost kan leda till kronisk inflammation. För det första innehåller den kost många idag äter för lite grönsaker, frukt och hälsofrämjande kryddor. För det andra innehåller kosten för mycket proinflammatoriskt protein. Exempel på olika protein som göder kronisk inflammation är gluten, kasein (som finns i mjölk) och zein (som finns i majs). För det tredje innehåller även den moderna maten en stor andel gifter. En del av dessa gifter är en följd av att maten har upphettats för hårt. Enligt Bengmark bör maten inte upphettas över 120 grader. Om maten upphettas mer bildas olika sorters gifter (sk AGE och ALE). Ett exempel på ett sådant gift är akrylamid. ALE och AGE kan skada kroppen till följd av att de innehåller många gånger fler fria radikaler än den oupphettade maten. Fria radikaler är skadliga för kroppen och leder bl a till nedbrytning av cellerna.

hamburgare

Ännu en orsak till att den moderna maten kan orsaka inflammation är för att den ofta är väldigt bearbetad. Det här innebär vanligen att näringsinnehållet är betydligt lägre än i de ursprungliga råvarorna. Dessutom innehåller en stor del av den bearbetade maten tomma kalorier. Med tomma kalorier menas att maten är energirik (dvs kaloririk), men näringsfattig. Raffinerad mat är även ofta lättsmält, vilket leder till att man lättare överäter. En orsak till detta är att mycket av den processade maten absorberas för snabbt i tarmen innan mättnadshormonerna hunnit utlösas. (Läs mer om detta här!) En följd av att äta för mycket är som bekant fetma – och fetma har visat sig leda till kronisk inflammation.

 

Inflammationsframkallande livsmedel

Olika livsmedel kan även i sig göda den kroniska inflammationen. Exempel på sådana är socker och andra raffinerade kolhydrater (speciellt vitt mjöl och vit pasta), friterad mat, processat (främst rött) kött samt margarin och omega-6-rika oljor (t ex soja-, majs- och solrosolja). Även transfetter har visat sig vara mycket inflammationsframkallande. För en del kan även mjölkprodukter samt gluten bidra till kronisk inflammation.

kakor

 

Orsakar ostsmörgåsar kronisk inflammation?

Så hur är det då med ostsmörgåsarna? Kan de göra oss sjuka? Enligt teorierna om inflammationsframkallande livsmedel är svaret ja. Både mejeriprodukter och bröd anses kunna göda inflammationen i kroppen. Detta beror dels på att bröd vanligen innehåller gluten, vilket är inflammationsframkallande för många. Dessutom innehåller bröd mycket raffinerade kolhydrater – och ofta även tillsatt socker. Om brödet upphettatas över 120 grader vid gräddning har även en del av de skadliga AGE och ALE gifterna bildats. Har man dessutom processat köttpålägg på brödet anses även det kunna göda den kroniska inflammationen.

Men all mat är inte inflammationsframkallande. Under de senaste åren har många råvaror bevisats vara antiinflammatoriska – och ett av de mest effektiva sätten att bekämpa kronisk inflammation anses just vara genom att äta en antiinflammatorisk kost. I mitt nästa inlägg kommer jag att berätta mer om detta och i min julkalender presenteras dagligen något antiinflammatoriskt livsmedel.

 

Mina övriga inlägg om kronisk inflammation kan du hitta här.

 

Källor:

http://www.health.harvard.edu/staying-healthy/playing-with-the-fire-of-inflammation

http://www.health.harvard.edu/staying-healthy/foods-that-fight-inflammation

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4579563/

Stig Bengmarks föreläsning “Att välja hälsa”, Falköping 10 oktober 2015. Kan ses på Youtube i fyra delar: https://www.youtube.com/watch?v=qvU6polPUzk, https://www.youtube.com/watch?v=GuhDJ6dRwh8&t=12s, https://www.youtube.com/watch?v=nVqHAF7sycs, https://www.youtube.com/watch?v=cm2UiK2wZ58