Koffein är en av världens mest konsumerade stimulantia och påverkar kroppen på många olika sätt. Även om inte kaffe anses vara en klassiskt beroendeframkallande drog kan det ge abstinensbesvär så som huvudvärk och irritation när man inte får sin “dagliga dos”.

Kaffedrickande har i flera studier ansetts ge flera hälsoeffekter. På kort sikt upplever många att de blir piggare och mer alerta av koffein. Kaffedrickandet kan även leda till minskad risk för Parkinsons sjukdom, diabetes typ 2 (så kallad åldersdiabetes) samt Alzheimers sjukdom. Nyare forskning tyder även på att kaffe eventuellt kan skydda mot hudcancer. Det finns flera teorier om vilka ämnen i kaffe som är nyttiga och forskning har visat att även koffeinfritt kaffe kan ge vissa hälsoeffekter.

Kaffedrickandet kan dock även ge negativa kroppsliga effekter på både kort och lång sikt. På kort sikt kan för mycket koffein leda till sömnbesvär, hjärtklappning, yrsel, magbesvär, illamående och tom diarré. Hög konsumtion av koffein kan även leda till att man känner sig nervös, rastlös och lättirriterad. Koffein anses även kunna förstärka panikreaktioner samt leda till oro och ångest. Nyare forskning har tom tytt på att stora mängder kaffe kan öka risken för att drabbas av hallucinationer.

En annan negativ följd är att koffeinet kan hämma kroppens järnupptag och därmed öka risken för blodbrist. Det här kan dock förhindras om man inte dricker koffeinhaltiga drycker för nära innan eller efter en måltid. En del forskning har visat att koffein även kan öka risken för cancer, högt blodtryck, missfall, diabetes och magsår. Andra studier tyder på att koffein kan försämra chansen att bli gravid samt att det kan påverka fostret under en graviditet och eventuellt även leda till missfall. I bl a Sverige och Finland rekommenderas därför gravida kvinnor att begränsa sitt koffeinintag.

Hur mycket koffein man tål är individuellt. Även hos samma individ kan känsligheten mot koffein variera under livet. En del är mycket känsliga mot koffein och påverkas därför negativt redan av väldigt små mängder.

En stor del av forskningen tyder dock på att två till tre koppar kaffe (á 150 ml) per dag inte är skadligt för de flesta individer. Denna mängd kan tom anses vara hälsosam i vissa avseenden enligt en del studier.

 

Källor:

http://www.livsmedelsverket.se

http://www.doktorn.com/artikel/h%C3%A4lsoeffekter-av-koffein

http://iform.se/nyttig-mat/allt-om-kaffets-basta-och-samsta-sidor