Är det dina hormoner som gör dig hungrig? Forskning tyder på att det kan vara så.

Både intresset för och kunskapen om “hungerhormonet” ghrelin och “mättnadshormonet” leptin har ökat betydligt under de senaste åren. Båda dessa hormon upptäcktes under 1990-talet och sedan dess har det forskats intensivt om dem.

Ghrelin och leptin anses ibland vara motsatshormon. Det beror främst på att ghrelin har bevisats stimulera hunger medan leptin stimulerar mättnad. I Hälsodjungelns kommande tre inlägg kommer du att få lära dig mer om dessa två hormon – och varför de kan påverka hur mycket du äter.

 

Källor:

Klok, Jakobsdottir och Drent (2007) ”The role of leptin and ghrelin in the regulation of food intake and body weight in humans: a review”, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-789X.2006.00270.x/full

Pradhan, Samson, och Sun (2014) Ghrelin: much more than a hunger hormone, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4049314/

Sato, Nakamura, Shiimura, Ohgusu, Kangawa och Kojima (2011) The Journal of Biochemistry, Volume 151, Issue 2, 1 February 2012, Pages 119–128, https://doi.org/10.1093/jb/mvr134