En välmående tarm har visat sig vara av stor betydelse för både vårt fysiska och psykiska mående. Till följd av detta forskas det idag mycket om sambandet mellan tarmflorans sammansättning och olika sjukdomar.

I mitt senaste inlägg berättade jag om att en ohälsosam tarmflora kan leda till att man lättare blir sjuk och t ex drabbas av förkylningar. Det här beror bl a på att 70-80 % av immunförsvaret anses sitta i tarmen. En obalanserad tarmflora tros även kunna bidra till kronisk inflammation, som i sin tur anses ligga bakom flera av de vanligaste välfärdssjukdomarna.

Just nu pågår mycket forskning om sambandet mellan en obalanserad tarmflora och olika sjukdomar. Det forskas t ex om vilken betydelse tarmflorans sammansättning har för utvecklingen av cancer. En del forskningsresultat tyder på att en bra sammansatt tarmflora i viss utsträckning kan förhindra utvecklingen av cancer. För tillfället undersöks därför bl a hur ett balanserat immunförsvar kan förebygga olika former av denna sjukdom.

Även olika neurologiska sjukdomar anses kunna orsakas av en ohälsosam tarmflora. Ett exempel på detta är en studie som i december presenterades vid California Institute of Technology (USA). I studien framkommer att Parkinson verkar härröra sig från bakterier i mag-tarmsystemet.

Studier har även visat att för stor andel skadliga bakterier i tarmen kan leda till schitzofreni, autism, minnesförlust och alzheimers. Under de senaste åren har man även börjat forska mer om sambandet mellan tarmhälsan och förekomsten av hjärt- och kärlsjukdomar.

Tarmfloran (dvs bakteriesammansättningen i tarmen) har visat sig variera vid olika sjukdomar. Dessutom har det upptäckts att svårt sjuka människor vanligen har betydligt färre (speciellt av de godartade) bakteriestammarna i sina tarmar.

I mitt nästa inlägg ska jag berätta om en studie som visar på att inflammatoriska tarmsjukdomar kan lindras med hjälp av kostomläggning.

 

Det här inlägget ingår i Hälsodjungels bloggserie Tarmhälsans betydelse

 

För att försäkra dig om att du inte missar mina kommande inlägg kan du börja prenumerera på inläggen eller gilla Hälsodjungeln på facebook.

 

Källor:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=6574111

http://illvet.se/medicin/sjukdomar/parkinson/parkinsons-sjukdom-kan-starta-i-tarmen

http://www.cell.com/cell/fulltext/mS0092-8674(16)31590-2

http://www.vetenskaphalsa.se/den-friska-tarmfloran-ar-som-en-regnskog-i-balans/

http://www.vetenskaphalsa.se/nytt-poddavsnitt-vara-vanner-tarmbakterierna/

http://www.sciencemag.org/news/2015/09/gut-bacteria-could-predict-asthma-kids

Stig Bengmarks föreläsning “Att välja hälsa”, Falköping 10 oktober 2015. Kan ses på Youtube i fyra delar: https://www.youtube.com/watch?v=qvU6polPUzk, https://www.youtube.com/watch?v=GuhDJ6dRwh8&t=12s, https://www.youtube.com/watch?v=nVqHAF7sycs, https://www.youtube.com/watch?v=cm2UiK2wZ58