Tänk om vi kan se på kärlek på ett helt nytt sätt? Kan detta i så fall hjälpa oss att bli lyckligare? Detta har Barbara Fredrickson, professor inom positiv psykologi, forskat på de senaste åren. I sin forskning har hon utvidgat definitionen av kärlek till “micro-moments of connections that you share with another human being”. […]