Hur vi påverkas av vår omgivning samt det vi gör - och inte gör

Etikett: Intolerans

Överkänslighet, allergi eller intolerans – är det egentligen någon skillnad?

Orden allergi, intolerans och överkänslighet används ofta som synonymer. I det här inlägget – som är en fortsättning på det senaste inlägget – kommer du att få fördjupa dig i skillnaderna mellan dessa begrepp. 

Det finns flera olika sorters överkänsligheter mot livsmedel. Oftast delas matöverkänsligheter in i två olika grupper: allergiska och icke-allergiska reaktioner. Ibland används termerna allergier och intoleranser. I praktiken är dock denna indelning inte alltid helt tydlig.

Kortfattat kan överkänslighet beskrivas som ett samlingsbegreppet som innefattar alla reaktioner på livsmedel, alltså både allergier och intoleranser.

Att man utvecklar allergi kan beskrivas som att kroppens normala försvar inte fungerar som det ska.  Isådana fall uppfattar immunförsvaret vissa ämnen som främmande och reagerar på dem. Vid akuta allergiska reaktioner aktiveras vanligen så kallade IgE antikroppar. Symtomen brukar då visa sig  nästan direkt (inom två timmar).  Det är denna sorts allergiska reaktioner som kan vara livshotande. Jordnötter är exempel på ett livsmedel som på detta sätt kan utlösa livshotande reaktioner hos känsliga personer.

Immunförsvaret kan dock även reagera genom att bilda andra antikroppar, t ex  IgA och IgG. Vid dessa reaktioner  kan symtomen komma betydligt senare. Ibland kan det dröja upp till tre dygn innan symtomen visar sig, vilket kan leda till att det kan vara svårt att koppla ihop en sådan överkänslighet med symtomen. 

Olika personer kan reagera på olika sätt på samma livsmedel. Vanliga allergisymtom är illamående, ont i magen, diarré, hudutslag och andningssvårigheter. En del kan även drabbas av klåda, rinnande ögon och snuva. 

Gemensamt för alla reaktioner där immunförsvaret är inblandat är att reaktioner uppstår mot proteiner i livsmedlet. Man kan alltså reagera mot all mat som innehåller proteiner. De vanligaste är att man är allergisk mot mjölk, ägg, fisk, skaldjur, vete, soja, jordnötter och trädnötter (t ex mandel, cashew och paranötter). Dessa livsmedel står för  90 % av alla matallergier.

Exempel på icke-allergiska reaktioner är intoleranser. I dessa fall aktiveras inte immunförsvaret. Istället kan det t ex handla om enzymbrist, såsom vid laktosintolerans. Då saknas enzymet laktas som behövs för att bryta ner mjölksockret (laktos). Exempel på symtom på att man är intolerant mot ett livsmedel är hudutslag, klåda, ont i magen, uppsvälld buk, diarre eller förstoppning.

Under de senaste åren har olika uteslutningsdieter (s k elimineringsdieter) blivit allt vanligare. De innebär att man under en period utesluter ett eller flera av de livsmedel som det är vanligt att man är överkänslig mot. Därefter återintroducerar man livsmedlen/livsmedlet och är noga med att observera eventuella symtom.

 

Källor:

Svenska livsmedelsverket, https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa–miljo/sjukdomar-allergier-och-halsa/allergi-och-overkanslighet

Christenson, Ingrid och Sundling, Ing-Marie (2010) Näringslära. Liber

Johansson, Ulla och Blücher, Anna (2014). Näring och hälsa. Studentlitteratur.

1177 Vårdguiden, https://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Matallergi/

Varför blir man överkänslig mot vissa livsmedel?

Livsmedelsöverkänsligheter har börjat uppmärksammas allt mer under de senaste åren.  Men vad är det egentligen?

Det finns olika sorters överkänsligheter och man kan i princip vara överkänslig mot alla livsmedel. Olika överkänsligheter visar sig dock på olika sätt . Dessutom kan olika individer reagera på olika sätt – på samma livsmedel.

Det är rätt vanligt att man är överkänslig mot något livsmedel. Exakt hur vanligt vet man dock inte. Enligt svenska livsmedelsverket är ca 15 % av befolkningen överkänslig mot något livsmedel. I andra källor framkommer att siffran kan vara så hög som 30%.

“Att ett livsmedel är näringsmässigt bra innebär inte automatiskt att alla kan äta det utan problem.”                          

Ulla Johansson (2014)

Man kan bli överkänslig i alla åldrar. En vuxen person kan börja reagera på ett livsmedel som man har ätit hela livet. Allergier är dock vanligast hos barn och kan i många fall växa bort. Intoleranser som beror på enzymbrist (t ex laktosintolerans) växer dock inte bort.

Man vet inte helt säkert varför vissa börjar reagera på specifika livsmedel. Arvsanlag anses spela roll, men även miljön är av betydelse. Både livsstil och matvanor kan alltså påverka om man utvecklar överkänslighet eller inte.

På senare år har forskare även börjat framhålla att den ökade användningen av olika kemikalier samt problem med tarmslemhinnan (s k läckande tarm) kan vara  bidragande orsaker. 

 

I Hälsodjungelns nästa inlägg kommer du att få fördjupa dig i skillnaderna mellan begreppen överkänslighet, allergi och intolerans.

 

Källor:

Svenska livsmedelsverket, https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa–miljo/sjukdomar-allergier-och-halsa/allergi-och-overkanslighet

Christenson, Ingrid och Sundling, Ing-Marie (2010) Näringslära. Liber

Johansson, Ulla och Blücher, Anna (2014). Näring och hälsa. Studentlitteratur.

1177 Vårdguiden, https://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Matallergi/

© 2024 Hälsodjungeln

Tema av Anders NorenUpp ↑